«

Iskanje

Pred začetkom dela in pri potapljanju večkrat dnevno preverimo viskoznost s čašo DIN-4 ali ISO-3 – čas pretoka je naveden na ustreznem tehničnem listu. Za razredčevanje prosimo uporabite le čisto vodovodno vodo. Razne naprave za mešanje, redčenje ali pretakanje takoj po uporabi očistite s čisto vodo in jih posušite. Pri oblivalnih napravah pazite na to, da so vse šobe odprte in vsa sita čista.

 

Priporočamo, da po končanem delu napravo za oblivanje izpraznite in očistite s čisto vodo, komore za potapljanje pa vedno pokrijte, kadar jih ne potrebujete.

Preventivno dezinficirajte naprave za oblivanje in potapljanje. V ta namen izkoristite daljši čas neobratovanja kot je kolektivni dopust ali božični prazniki. Dezinfekcija je nujna, če premaz smrdi po plesni.

 

Pri tem je pomembno, da premaz izpustite in ga odstranite – po dezinfekciji ga nikakor ne smete ponovno natočiti v napravo. Kot dezinfekcijsko sredstvo lahko uporabite npr. Lyso 3025.

Preventivno dezinficirajte naprave za oblivanje in potapljanje. V ta namen izkoristite daljši čas neobratovanja kot je kolektivni dopust ali božični prazniki. Dezinfekcija je nujna, če premaz smrdi po plesni.

 

Pri tem je pomembno, da premaz izpustite in ga odstranite – po dezinfekciji ga nikakor ne smete ponovno natočiti v napravo. Kot dezinfekcijsko sredstvo lahko uporabite npr. Lyso 3025.

Vedeti, kako:

vzdrževanje in dezinfekcija naprav za oblivanje za potapljanje

 

Naprave za oblivanje in potapljanje je treba redno vzdrževati in dezinficirati, da dobimo dober premaz in da preprečimo razvoj bakterij, ki povzročajo smrad. To najlažje storimo z enostavnimi, vsakodnevnimi ukrepi.